Постанова VIII з’їзду

Автор: autor  |  06 Січ 2016 | розділ: Без категорії

ПОСТАНОВА

Про звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період роботи з листопада 2010 року по листопад 2015 року та Основні напрями діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020роки.

Заслухавши і обговоривши звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, VIII з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що у звітному періоді ЦК Профспілки, організаційні ланки проводили значну роботу з реалізації статутних завдань щодо здійснення захисту професійних, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Профспілку працівників освіти і науки України визнано репрезентативною.

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан відбувався в умовах змін в суспільно-політичному житті держави, кризових явищ, падіння економіки, багатократного підвищення комунальних тарифів та цін на товари і послуги з використанням усіх передбачених законодавством форм і методів роботи.

Укладено Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки. Колективно- договірним регулюванням охоплено 1184,5 тис. працюючих, або 99,26% від облікової чисельності працівників.

Не допущено змін низки законів, постанов Верховної Ради України, що передбачали звуження соціально-економічних інтересів громадян.

Переважна більшість пропозицій ЦК Профспілки знайшла відображення у Рекомендаціях парламентських слухань з питань освіти, в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

Заблоковано наміри влади збільшити показник кількості студентів на одного викладача до 18 осіб. Збережено нормативи визначення кількості ставок викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Не допущено їх передачі на фінансування з місцевих бюджетів.

Збережено законодавчо встановлені норми статей 61 та 57 закону «Про освіту» щодо фінансового забезпечення освітньої галузі, рівня посадових окладів
педагогічних і науково-педагогічних працівників, умов оплати праці спеціалістів закладів освіти, а також норми навчального навантаження вчителів, керівників гуртків, вихователів та наповнюваності класів загальноосвітніх та груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, поділу класів на групи.

Опротестовано низку запропонованих Кабінетом Міністрів України заходів «шокової терапії».

Розширено перелік педагогічних працівників посадами для роботи в навчальних закладах та групах з інклюзивним та інтегрованим навчанням, упорядковано умови їх праці та тривалості відпусток.

Упорядковано питання атестації педагогічних працівників.

Розширено повноваження профкомів, зокрема й студентських, та фінансову автономію вищих навчальних закладів у законі «Про вищу освіту». Зменшено обсяг навчальної роботи для науково-педагогічних працівників до 600 годин на ставку. Обмежено вартість виготовлення документів про вищу освіту. Унормовано питання розміру стипендії не нижче середнього прожиткового мінімуму. Не допущено його ревізії у бік погіршення умов праці науково-педагогічних працівників та навчання студентів.

Враховано низку зауважень та пропозицій ЦК Профспілки під час затвердження типових штатних нормативів навчальних закладів.

Збільшувалися фактичні обсяги фінансування галузі освіти, зокрема з 86,3 млрд. грн. – у 2011 році до 111,9 млрд. грн. – у 2015 році. Змінено порядок фінансування освітньої галузі у цьому році запровадженням цільової освітньої субвенції та субвенції на підготовку робітничих кадрів.

Базовий посадовий оклад Єдиної тарифної сітки підвищувався чотирнадцять разів. Середній розмір посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників збільшився на 72,8%, мінімальна заробітна плата – на 51,9%, а середня заробітна плата працівників галузі – на 67,4%.

Скасовано обмеження розміру зарплати працівників бюджетних установ, що встановлювався не вище 7-10 мінімальних зарплат. Збережено мережу районних та міських методичних кабінетів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Вживаються заходи з відстоювання реалізації права педагогічних та бібліотечних працівників на встановлення надбавок та доплат у фіксованих розмірах, вибореного шляхом участі освітян у масових акціях протесту 21 та 22 березня 2011 року.

Збережено право педагогічних працівників на пенсію за вислугу років з поступовим збільшенням спеціального стажу. Запроваджено виплату грошової допомоги в розмірі 10 пенсій при їх виході на пенсію за віком. Не допущено 50- відсоткового обмеження виплати пенсії працюючим пенсіонерам. Збережено право працюючих «науковців» на отримання пенсії без зменшення її розміру на 15%.

Підвищено стипендію студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів на 56%.

Скасовано обмеження права на забезпечення безоплатно житлом з опаленням та освітленням сукупним доходом педагогічного працівника 900 гривень на місяць та збільшено його до розміру 1710 гривень.

 

Належна увага приділялась питанням забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, своєчасного вжиття заходів для усунення виявлених порушень, представництва інтересів спілчан у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Здійснювалась координація діяльності профспілкових комітетів, членів комісій з соціального страхування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо організації ефективної оздоровчо-профілактичної роботи серед працівників освіти та членів їхніх сімей.

Відновлено права на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.

Забезпечувався громадський контроль за виконанням вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Провадилась відповідна робота у напрямку задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів членів профспілки, розвитку фізичної культури і спорту, організації оздоровлення та відпочинку дітей освітян.

Робота ЦК Профспілки спрямовувалась на посилення виконавчої дисципліни, розвиток демократичних засад, активізацію мотиваційних аспектів профспілкового членства. Надавалась методична допомога організаційним ланкам. Проводилась робота з удосконалення системи морального і матеріального заохочення та стимулювання профспілкових кадрів та активу.

Впродовж 2011-2014 років середній розмір надходжень профспілкових внесків до ЦК Профспілки склав 3,67%. За звітний період загальна кількість первинних профспілкових організацій скоротилась на 3264 організації, а чисельність членів – на 296,7 тисячі осіб, складаючи відповідно 26,4 тисячі організацій та понад 1 730 тисяч членів профспілки.

Продовжується процес створення профспілкового інформаційного поля.

Зміцнюється співпраця з Інтернаціоналом освіти, Європейським комітетом, розвиваються прямі зв’язки з профспілками зарубіжних країн.

З’їзд наголошує також на необхідності вирішення ряду питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан.

Через недофінансування галузі середній розмір посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників з урахуванням їх вересневого підвищення на 18,8% складає відповідно 39,7%, та 34,4% від законодавчо гарантованого статтею 57 Закону України «Про освіту». Середня заробітна плата працівників промисловості за вересень становила 5026 гривень.

Потребує оновлення величина прожиткового мінімуму, підвищення розмір мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, її тарифні коефіцієнти для забезпечення законодавчо гарантованого статтею 57 Закону України «Про освіту» рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів системи освіти.

Необхідно забезпечити відновлення 20-відсоткової надбавки педагогічним працівникам та 50-відсоткової доплати бібліотекарям.

Норми нового закону «Про освіту» мають базуватися на гарантіях держави, визначених статтею 53 Конституції України, не погіршуючи зміст і обсяг прав освітян, враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про становище вчителів», спрямовуватися на визнання освіти, як головного пріоритету держави

3

та основи розвитку громадян і країни, зокрема шляхом відповідних капіталовкладень в обсязі не менше 10 відсотків ВВП.

Необхідно не допустити збільшення обсягу навчального навантаження та тривалості робочого часу вчителів, викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників, наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних та позашкільних навчальних закладів, обов’язковості укладання з усіма педагогічними працівниками контракту, обрання за конкурсом, застосування такої процедури, як сертифікація, звільнення педагогічних та інших працівників за віковою ознакою.

Потрібно домагатися передбачення в законі норм про збереження для студентів та учнів пільг на проїзд у громадському транспорті, харчування, проживання, забезпечення підручниками.

Необхідні подальші дії для забезпечення права студентів на законодавчо встановлений рівень стипендіального забезпечення.

Потребують відновлення права працюючих пенсіонерів, удосконалення норми щодо пенсійного забезпечення педагогічних працівників, збереження їхні права на пенсію за вислугу років.

Треба зберегти та відновити норми щодо житлово-побутового забезпечення педагогічних працівників, підвезення їх до місця роботи і додому.

Необхідні дії для вирішення житлової проблеми педагогічних, науково- педагогічних, наукових працівників, надання їм пільгових кредитів на будівництво і придбання житла.

Необхідно домогтися дотримання владними структурами у повній мірі процедури погодження проектів нормативно-правових актів.

Потребують відновлення права застрахованих осіб на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах, зокрема дитячих, за рахунок коштів Фонду, а також створення умов для задоволення духовних потреб спілчан.

Вимагає поліпшення стан охорони праці, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, передбачення у відповідних бюджетах та кошторисах навчальних закладів відповідних видатків на цю мету.

Потребує активізації робота зі зміцнення та розвитку Профспілки, а також посилення фінансова та виконавська дисципліна в її організаційних ланках.

VIII з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

 1. 1.   Затвердити звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України з листопада 2010 року по листопад 2015 року (додаток 1).
 2. 2.   Визнати роботу Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2010 року по листопад 2015 року задовільною.
 3. 3.   Схвалити тексти заяв щодо неприпустимості звуження трудових, соціально-економічних прав та інтересів освітян при прийнятті Законів України

4

«Про освіту», Трудового кодексу України, необхідності підвищення мінімальних соціальних стандартів, їх фінансового забезпечення, відновлення за рахунок коштів фонду соціального страхування санаторно-курортного лікування, розблокування роботи сайту Президента України для розміщення електронних петицій та спрямувати їх до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Федерації профспілок України.

 1. 4.   Схвалити Основні напрями діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (додаток 2).
 2. 5.   Вважати одним із найважливіших завдань відстоювання права членів профспілки на гідну оплату праці, як головного чинника соціального, економічного розвитку суспільства та держави, яка виконуватиметься в умовах свободи, рівності, безпеки, поваги до людської гідності й забезпечить підвищення якості освіти, статусу педагога, мотивації педагогічної праці.
 3. 6.   Вимагати від органів законодавчої та виконавчої влади забезпечення реалізації таких законодавчо встановлених основних державних соціальних гарантій, як розмір мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, а також посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в розмірах не нижче оновленої величини прожиткового мінімуму.
 4. 7.   Визнати соціальний діалог найбільш перспективним і конструктивним способом вирішення соціально-економічних питань членів профспілки, залишивши, з урахуванням думки спілчан, за собою право на проведення колективних дій протесту в рамках законодавства України.
 5. Організаційним ланкам Профспілки працівників освіти і науки України всіх рівнів:

8.1.   Забезпечити реалізацію Основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки;

8.2.   Здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, підвищення престижу педагогічної праці на всіх рівнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням усіх передбачених законодавством форм і методів роботи;

8.3.   Добиватися при прийнятті нового закону «Про освіту» недопущення звуження державних гарантій фінансового забезпечення освітньої галузі, погіршення умов та оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти, дискримінації працівників освіти за віковими та іншими ознаками; підвищення соціального статусу педагогів, їх професійного рівня, забезпечення реалізації рекомендацій ЮНЕСКО 1966 і 1997 років щодо статусу педагогічних працівників, викладачів вищої школи;

8.4.   Добиватися реалізації норм чинного законодавства для створення необхідних умов роботи працюючим та навчання студентській і учнівській

 

молоді, своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати та стипендії; забезпечення пільгового проїзду, користування об’єктами культури, фізкультури та спорту, харчування, проживання, забезпечення підручниками, посібниками; визнання державним боргом невиплаченої індексації заробітної плати;

8.5.     Відновити роботу з удосконалення норм Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди» щодо прав та повноважень виборних органів профспілкових організацій студентів;

8.6.     Продовжити роботу з відновлення прав працюючих пенсіонерів, удосконалення норм законодавства для належного пенсійного забезпечення педагогічних працівників, збереження їх права на пенсію за вислугу років;

8.7.     Здійснювати контроль за дотриманням трудових прав та соціально – економічних інтересів членів профспілки з використанням усіх можливих методів впливу, включаючи звернення до органів прокуратури та суду, забезпечувати надання їм безкоштовної юридичної допомоги;

8.8.     Забезпечити громадський контроль за виконанням заходів з охорони праці, безпеки, гігієни праці та навчання, виробничого середовища, соціального захисту працюючих відповідно до вимог закону «Про охорону праці»;

8.9.     Посилити роботу щодо залучення до профспілкового членства працівників освіти і науки, молоді, яка навчається, шляхом активізації роботи з його мотивації;

8.10.      Домагатися збільшення кількості охоплених різними формами оздоровлення членів профспілки та їхніх сімей;

8.11.  Забезпечити безумовне виконання норм Статуту Профспілки щодо зміцнення єдності профспілкового руху, фінансової дисципліни, солідарності дій організаційних ланок;

8.12.  Вживати заходів для розширення мережі Веб-ресурсів профспілкових організацій для висвітлення діяльності Профспілки, формування єдиного інформаційного простору, оперативного донесення інформації до всіх організаційних ланок та спілчан;

8.13.  Використовувати досвід міжнародних профспілкових організацій та об’єднань при забезпеченні роботи профспілкових органів.

 1. Центральному комітету Профспілки забезпечити представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки шляхом:

9.1.     Співпраці з Верховною Радою України, народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, іншими органами виконавчої влади на етапі розробки проектів нормативно- правових актів, які стосуються соціально-економічних інтересів членів профспілки, а також під час удосконалення та реалізації чинних норм;

9.2.         Взаємодії з Федерацією профспілок України, її членськими організаціями, іншими профспілками та їх об’єднаннями;

9.3.         Взаємодії з політичними партіями, громадськими рухами та об’єднаннями, діяльність яких не суперечить меті і завданням Профспілки;

9.4.    Співпраці з Національною службою посередництва та примирення;

9.5.    Участі в роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Спільного представницького органу об’єднань профспілок;

9.6.    Співпраці з Державною службою України з питань праці;

9.7. Участі в укладанні Генеральної та Галузевої угод, реалізації взятих сторонами зобов’язань та здійснення контролю за їх виконанням;

9.8.    Координації роботи організаційних ланок Профспілки, організації навчання профспілкових працівників, надання виборним профспілковим органам методичної, юридичної, організаційної допомоги.

 1. Територіальним організаціям Профспілки:

10.1. Вважати одним із головних завдань виборних профспілкових органів збереження всіх організаційних ланок, добровільне залучення працівників галузі та освітянської молоді до членства у Профспілці, збільшення його чисельності;

10.2.     Активізувати роботу з соціального діалогу з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування з метою відстоювання трудових прав та соціально-економічних інтересів членів профспілки, створення необхідних умов для роботи і навчання працівників, студентської і учнівської молоді;

10.3.     Добиватися затвердження у відповідних бюджетах видатків, необхідних для першочергового забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників освіти відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці. Вживати заходів з контролю за ефективним використанням видатків освітньої субвенції та субвенції на підготовку робітничих кадрів;

10.4.     Співпрацювати з місцевими органами влади під час розробки регіональних стратегій розвитку, планів заходів з їх реалізації для врахування інтересів членів профспілки;

10.5. Посилити роботу щодо збереження мережі навчальних закладів та установ освіти, особливо в сільській місцевості, забезпечення зайнятості членів профспілки;

10.6. Домогтися включення до штатних розписів навчальних закладів із числом працюючих 50 і більше осіб фахівців служби з охорони праці відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці»;

10.7.     Забезпечити системну роботу з профспілковими кадрами шляхом навчання, стажування, підвищення кваліфікації, створення резерву профспілкових кадрів;

10.8.            Забезпечити внутрішньоспілкову дисципліну, підвищення результативності виконання рішень виборних профспілкових органів, інформування членів профспілки про їх виконання.

 1. Профспілковим комітетам первинних профспілкових організацій:

11.1.     Домагатися безумовної реалізації передбачених законодавством повноважень виборних профспілкових органів первинних профспілкових організацій;

11.2.  Продовжити колдоговірну роботу в установах та закладах освіти і науки відповідно до положень Галузевої та територіальних угод, домагатися підвищення її результативності. Забезпечити дієвий контроль за виконанням колективних договорів;

11.3.  Посилювати мотивацію профспілкового членства, активізувати роботу для його збереження та залучення до лав Профспілки нових членів;

Забезпечити дотримання вимог Статуту, рішень виборних органів, виконавської дисципліни в напрямках організаційного та фінансового зміцнення Профспілки.

Коментування закрито.


Останні коментарі

  Рубрики

  Статистика