Звільнення сумісника в разі призначення на роботу основного працівника

Автор: autor  |  07 Кві 2017 | розділ: Інформація

Кодекс законів про працю України містить вичерпний перелік підстав припинення трудового договору.Розірвання трудового договору, укладеного із сумісником, відбувається на тих же підставах, що і з основними працівниками.

Статтею 7 КЗпПУ встановлено, що додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством. Тому крім загального порядку звільнення, ст. 43-1 КЗпПУ передбачено додаткову підставу для припинення трудового договору з особами, які працюють на підприємстві за сумісництвом. Згідно із зазначеною статтею розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається в таких випадках:

при звільненні з роботи за сумісництвом у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, котрий не є сумісником;

при звільненні у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством.

Пунктом 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну України від 28.06.93 р. №43, зареєстрованим у Мін’юсті 30.06.93 р. за № 76) передбачено, що звільнення з роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ й організацій провадиться, зокрема, у разі прийняття працівника, який не є сумісником. Припинення трудового договору з сумісником у цьому випадку провадиться на підставі статті 7 КЗпПУ, що й відображається у відповідному наказі (розпорядженні) роботодавця. Обов’язку попереджати сумісника про наступне звільнення за цією підставою законодавство не містить. Необхідності подання працівником заяви на звільнення за цією підставою законодавством також не встановлено.

Звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, є розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. У зв’язку з цим звільнення сумісника в разі прийняття на роботу основного працівника в період тимчасової непрацездатності сумісника (крім звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗпПУ), а також у період його перебування у відпустці не допускається.

За даними юридичного відділу КМОППОіНУ

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика