Роботодавець зможе перевірити за відкритим реєстром, чи дійсний диплом працівника

Автор: autor  |  07 Сер 2017 | розділ: Інформація

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти затверджено в новій редакції. Підстава — постанова КМУ від 12.07.2017 № 550. База містить 4 реєстри. Корисний для роботодавця — Реєстр документів про освіту.

Єдина державна електронна база з питань освіти включатиме:

- Реєстр навчальних закладів; Реєстр документів про освіту;

- Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

- Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка.

Реєстр документів про освіту міститиме відомості про:

- документи про освіту та наукові ступені державного зразка, видані навчальними закладами/науковими установами України з 2000 року, крім інформації про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

- власні документи про вищу освіту, видані навчальними закладами України;

- спільні та подвійні дипломи, видані вищими навчальними закладами України;

- документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН;

- документи про вищу духовну освіту із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН;

- документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, з рішеннями вищого навчального закладу України про їх визнання;

- інші документи про освіту та наукові ступені, що визначаються розпорядником Єдиної бази в установленому порядку.

Записи про кожен документ про освіту та наукові ступені містять усі відомості про документ, повне найменування навчального закладу/наукової установи, який видав документ, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи (осіб), яка (які) підписали документ. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи матимуть доступ до Реєстру документів про освіту в обсязі, достатньому для проведення перевірки достовірності поданого документа про освіту.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/news/2258-robotodavets-zmoje-perevriti-za-vdkritim-restrom-chi-dysniy-diplom-pratsvnika

 

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика