Інформація

Укладення контракту з керівниками комунальних навчальних закладів

Автор: autor  |  07 Чер 2017 | розділ: Інформація

Законами України «Про загальну середню освіту» (стаття 26), «Про дошкільну освіту» (стаття 31), «Про позашкільну освіту» визначено, що трудові відносини в системі загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», цими Законами та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю контракт є особливою формою трудового договору і сфера …

Читати далі...

Про доплату до мінімальної зарплати педагогічним працівникам

Автор: autor  |  20 Кві 2017 | розділ: Інформація

Профспілка працівників освіти і науки України своїм листом від 13.04.2017 р. № 02-8/200 з цього питання роз’яснила наступне..Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за мінімальну зарплату. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми …

Читати далі...

Про оформлення лікарняного не за місцем проживання

Автор: autor  |  20 Кві 2017 | розділ: Інформація

Під час вибору особою лікуючого лікаря та лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу. Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання та роботи (під …

Читати далі...

Щодо надання суміснику відпустку за ненормований робочий день

Автор: autor  |  07 Кві 2017 | розділ: Інформація

Визначення терміна “ненормований робочий день” міститься в Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7. Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу …

Читати далі...

Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика